Upgrade
Sign In : Sign Up : Blog : Search: Language : Help :
sahajayoga

Sahadža-Joga un Meditācija

by sahajalv posted Apr 16 2015, 14:09

Sahadža-Joga un Meditācija. Praktika.


by sahajalv posted Apr 16 2015, 14:09

Testa ziņojums1


Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Views: 529, today: 1, week: 4, month: 7

by sahajalv posted Apr 16 2015, 15:08

Praktiskie ieteikumi – Sahadža Joga un Meditācija, čakru attīrīšanas metodikas, rituāli, citas metodikas un praktiskā pieredze, ieteikumi.

Meditācija.

Aiz ārējās vienkāršības Sahadža-Jogas meditācijas tehnikā stāv sarežģīti iekšējie procesi, kuru izpratne pamazām tiek sasniegta praktisko ikdienas individuālo un kolektīvo grupas meditāciju, Online meditāciju laikā.

Meditācija – tas ir atslābuma bezdomu stāvoklis (tīrās apziņas stāvoklis). Pie tā jūsu uzmanība atrodas drusku virs galvas virspusē esošā avotiņa, kur atrodās septītā jeb Sahasrara čakra. Tieši šajā vietā notiek JOGA – Kundalini enerģijas savienošanās ar Visurcaurplūstoša Kosmosa Enerģiju (Dievišķā Enerģija, Svētais Gars, Ruh islamā, Paramačaitaņja hinduismā), kuru mēs izjūtam patīkamas vēsas plūsmas veidā.

Sahadža-Joga.Čakru shēma


Updated: Apr 18 2015, 6:44
Thumbs up: 1, thumbs down: 0, stars: 5.0
Views: 922, today: 0, week: 5, month: 13

Id: 332982
Posted: Apr 16 2015, 14:09
Replies: 2
Views: 673, today: 2, week: 6, month: 16
I'm sure
Flag graphic as offensive, or in violation of site rules